Echografie


De fysiotherapeut zet echografie in om direct afwijkingen te ontdekken zoals peesontstekingen, beschadigd kraakbeen, kalkafzetting of afgescheurde banden. Met de uitkomsten van de echo screening voert de fysiotherapeut een functieonderzoek uit. Een functie onderzoek bestaat uit een aantal testen om te kunnen bepalen wat de gezondheid en fitheidstoestand van het lichaam is. Hier na stelt de fysiotherapeut een effectief en adequaat behandelplan voor de desbetreffende aandoening. De werkzame fysiotherapeuten hebben een opleiding genoten in echografie.