Dry needling


Dry needling is een therapievorm gericht op het snel deactiveren van pijnlijke punten (triggerpoints) in een spier. Het effect van dry needling is, dat het aanprikken van pijnlijke triggerpoints een Local Twitch Response (LTR) geeft, een lokale spierreactie of schok in de spier, direct gevolgd door een ontspanning in die spier. Het opwekken van een spierreactie is het doel van de behandeling, waarmee de vicieuze cirkel van spanning en pijn als reflex wordt doorbroken. Daardoor is een pijnlijke beperking door de spierpijn direct opgeheven en kan de spier de normale functie weer aan, zowel in rek als in kracht. LET OP dry-needling niet te verwarren met acupunctuur. Dry-needling werkt puur fysiologisch en heeft niets te maken met yin en yang.

Bij het aanprikken van een actief triggerpoint vindt de reactie direct en reflectoir plaats. Meestal geven mensen aan dat de typische uitstraling van pijn even wordt gevoeld en is hun bewegingsuitslag vervolgens direct verbeterd. Soms is er een korte periode van nawerking. Dit duurt hooguit twee dagen en daarna is de spierfunctie beter dan voorheen.